Policja

Debata społeczna dla dzieci i młodzieży, o zagrożeniach w sieci...

Region Pt. 14.06.2024 09:21:02
14
cze 2024

Debaty społeczne prowadzone przez funkcjonariuszy Policji mają na celu przede wszystkim omówienie zagadnień, które w danej społeczności są szczególnie ważne pod względem bezpieczeństwa. Takie spotkanie zostało zrealizowane przez Komendę Powiatową Policji w Rykach w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 . Tym razem dyskutowano na temat cyberzagrożeń wobec dzieci i młodzieży.

W spotkaniu zorganizowanym przez Komendanta Powiatowego Policji w Rykach inspektora Kazimierza Kulę, wzięli udział zaproszeni goście w tym Prokurator Rejonowy w Rykach Ziemowit Sułek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach Tomasz Kujda, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach Hanna Markiewicz, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach Mariusz Grzelak, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach Grzegorz Kamiński, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach Mirosława Brasławska-Haque oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Rykach oraz Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Rykach. Była również młodzież wraz z gronem pedagogicznym ze wszystkich szkół średnich z Ryk oraz Sobieszyna.Debata miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa w sieci Internet dzieci i młodzieży.

Po zaprezentowaniu informacji dotyczących funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Rykach oraz najważniejszych cyberzagrożeń oraz skali ich występowania rozpoczęła się dyskusja. Podczas spotkania doszło do wymiany informacji pomiędzy Policją a uczestnikami debaty. Zarówno uczniowie, pedagodzy oraz przedstawiciel instytucji biorących udział w debacie aktywnie uczestniczyli w dyskusji przedstawiając problemy i zagrożenia z jakimi na co dzień spotykają się młode osoby. Ponadto wskazali nam działania jakie można prowadzić w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa w sieci.

Wnioski, które wynikły z debaty będą omówione i podsumowane na kolejnej już debacie ewaluacyjnej.

aspirant Łukasz Filipek, KPP Ryki
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Mateusz Biernacki

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook