Ryki

Działania „Rowerzysta” na drogach powiatu ryckiego

Region Pon. 29.04.2024 15:08:14
29
kwi 2024

W dniach 29 i 30 kwietnia na terenie powiatu ryckiego policja będzie prowadzić wzmożone działania pod nazwą „Rowerzysta”. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Podczas akcji policjanci zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów przez rowerzystów.

Powoli rozpoczynamy długi weekend majowy i za oknami mamy piękną pogodę. Na drogach powiatu pojawia się coraz więcej rowerzystów. Dla większości osób jazda rowerem jest sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu i rekreację, dla innych jest to środek komunikacji, którym dojeżdżają do pracy, szkoły czy po zakupy. Należy jednak pamiętać, że niezależnie w jakim celu korzystamy z roweru, to poruszając się tym pojazdem należymy do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy są narażeni na duże niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia podczas zdarzeń drogowych.

Podczas akcji funkcjonariusze będą szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie przepisów drogowych przez rowerzystów, a zwłaszcza na wykroczenia polegające na:
- nieustąpieniu pierwszeństwa pieszym,
- wjeżdżaniu bezpośrednio pod jadący pojazd,
- naruszeniu przepisów o korzystaniu z chodnika

Ponadto policjanci będą reagować na wykroczenia będące głównymi przyczynami zdarzeń drogowych w powiecie ryckim, czyli:

- przekraczanie dozwolonej prędkości;
- nieprawidłowe wyprzedzanie;
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu;
- wykroczenia kierując wobec pieszych

Policjanci będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów w tym obowiązkowe wyposażenie rowerów.

Przypominamy obowiązki i zakazy obowiązujące rowerzystów:

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

- z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być światło migające),
- z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
- co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Rowerzysta jest zobowiązany:

- korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
- zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.
- jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).

Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach.

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

- opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).
- kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta a przejście dla pieszych:

- zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:

- wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
- omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
- jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Rowerzysta zobowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
- czepiania się pojazdów,
- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
- kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
- korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na drodze.

aspirant Łukasz Filipek, KPP Ryki
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Mateusz Biernacki

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.