Ryki

Pierwsza Sesja Nowo Wybranej Rady Powiatu Ryckiego VII Kadencji

Region Śr. 08.05.2024 16:19:40
08
maj 2024

We wtorek, 7 maja w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Powiatu Ryckiego VII kadencji, która potrwa od 2024 do 2029 roku. Wybrano na niej członków poszczególnych komisji, starostów oraz przewodniczącego rady powiatu.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi samorządów powiatowych, spotkanie rozpoczął najstarszy wśród obecnych radnych, Waldemar Jakubik. Powitał on wszystkich zgromadzonych, w tym Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej sędziego Tomasza Piędzię, a także Burmistrza Miasta Dęblin, Romana Bytniewskiego. Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazał radnym zaświadczenia o wyborze, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie. Przysięgę tego dnia złożyli: Marek Basaj, Jerzy Gąska, Krzysztof Gogacz, Waldemar Jakubik, Grażyna Jeżewska, Jolanta Kiebzak, Monika Kośmińska, Elżbieta Kuchnio, Piotr Łysoń, Piotr Sałaciński, Sylwia Sieraj, Dariusz Szczygielski, Jarosław Szlendak, Karolina Trych, Damian Wawerek, Marcin Więsek.

Po formalnościach przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. Radni ponownie wybrali Piotra Łysonia na Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego. Następnie, w tajnym głosowaniu, powołano nowy Zarząd Powiatu w składzie: Starosta Rycki Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Monika Kośmińska oraz trzech nieetatowych członków zarządu Krzysztofa Gogacza, Grażynę Jeżewską i Damiana Wawerka. Tym samym Dariusz Szczygielski oraz Monika Kośmińska, pozostają na swoich dotychczasowych funkcjach na następną kadencję.

Ponadto, ustalono składy komisji stałych:
1. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
- Krzysztof Gogacz,
- Waldemar Jakubik,
- Grażyna Jeżewska,
- Piotr Łysoń,
- Piotr Sałaciński,
- Jarosław Szlendak,
- Marcin Więsek.

2. Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
- Marek Basaj,
- Jerzy Gąska,
- Monika Kośmińska,
- Sylwia Sieraj,
- Dariusz Szczygielski.

3. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Marek Basaj,
- Jerzy Gąska,
- Elżbieta Kuchnio,
- Piotr Łysoń,
- Sylwia Sieraj,
- Damian Wawerek.

4. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej
- Krzysztof Gogacz,
- Grażyna Jeżewska,
- Jolanta Kiebzak,
- Monika Kośmińska,
- Karolina Trych.

Na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu zostaną wybrani Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący poszczególnych komisji, a także składy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Mateusz Biernacki

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.