Ryki

Ryki: rok działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Region Pt. 24.05.2024 07:31:20
24
maj 2024

1 czerwca, minie rok od powołania przez Starostę Ryckiego Dariusza Szczygielskiego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Przy tej okazji Monika Kośmińska wicestarosta powiatu ryckiego, podsumowała rok działalności instytucji.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jak sama nazwa wskazuje, wydaje orzeczenia o niepełnosprawności, które jest formalnym potwierdzeniem, na podstawie którego można ubiegać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia. Zespół wydaje legitymacje osób niepełnosprawnych oraz karty parkingowe. Orzeka również w celach poza rentownych, takich jak szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych, odpowiednie zatrudnienie, zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej oraz uczestnictwo w terapii zajęciowej. Ponadto orzeka o konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej. Umożliwia również korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, co pozwala na korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczone przez instytucje pomocy społecznej czy organizacje pozarządowe. Orzeka również w celu uzyskania stosownych przywilejów w ruchu drogowym. Ponadto decyduje, również o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jak podkreśla wicestarosta, wcześniej mieszkańcy powiatu w celu uzyskania orzeczenia musieli udać się do Puław. Obecnie zespół, który został powołany w Rykach uprościł ten proces. Przez rok swojej działalności zespół wydał ponad 1600 orzeczeń dla mieszkańców powiatu.

Z wicestarostą Moniką Kośmińską rozmawiał Mateusz Biernacki.


Fot. Starostwo Powiatowe w Rykach
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Mateusz Biernacki

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook